Projektit

​Keravan Opisto toimii aktiivisesti paikallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa:

Paikallisia hankkeita ja verkostoja

Opisto-Akatemia

OpistoAkatemia - hanke on kolmen kansalaisopiston yhteistoimintahanke, jonka rahoittajana toimii opetushallitus. Hankeaika on 2017-2018. Hanketta koordinoi Loimaan työväenopiston ja mukana ovat Keravan Opiston ja Vakka-Suomen kansalaisopisto OpistoAkatemian tavoittaana on yhteistyön kehittäminen ja yhteisen verkkokurssi- ja luentokokonaisuuden tuottaminen ja markkinointi kansalaisopistojen opiskelijoille. 

Kerava Kodiksi

Maahanmuuttajanaisten kotouttaminen liikunnan avulla. Lisätietoja täältä.

ONNI Keravan taiteilijakoulutus

Keravan Opisto toimii Keravan taiteilijakoulutus -hankkeessa, joka on paikallinen opettajien Osaava-hanke.

Keravan harrastepolku -hanke

Keravan Opisto on mukana kaupungin harrastepolkuhankkeessa, jossa kaupungin yksiköt ja yhdistykset tarjoavat harrastepolkuja lapsille ja nuorille.

Onnellinen Kerava​ 2015-2017

Opisto on mukana yhteisöllisyyttä kehittävässä Onnellinen Kerava -hankkeessa.

Opiston laatu- ja kehittämishankkeet

Opetusministeriön tuella on toteutettu 2015-2016 Laatu, yhteisöllisyys ja verkkotaidot -hanketta  ja 2016-2017 Monikulttuurisuus, yhteisöllisyys ja verkkotaidot -hanketta. Hankkeissa on mm. tuettu mielenterveyskuntoutujien, oppimisvaikeuksia omaavien ja maahanmuuttajien osallistumista sekä kehitetty yhdistystoimijoiden ja tuntiopettajien viestintätaitoja.

Kulttuurit kohtaavat 2014-2016

Opisto oli mukana hankkeessa, jossa kehitettiin monikulttuurista toimintaa Keravalla.

Kiinni tulevaisuuteen 2012

Opisto toteutti Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen tuella tehokielikurssin nuorille työttömille maahanmuuttajille.

Miehet mukaan! 2008-2010

Miehet mukaan! -hanke toteutettiin opetusministeriön rahoituksella, ja sen myötä Opisto lisäsi kurssitarjontaa miehille.


Kansainväliset kehittämishankkeet

Teaching and Learning for Life in Europe 2015-2017 (TELLE)

Opisto koordinoi opettajien kansainvälistä kehittämishanketta. Kumppanimaat ovat Norja, Viro, Saksa ja Islanti. Hankkeen konkreettinen tulos on kansainvälinen kurssi-ideapankki

Active Citizens for Stronger Europe (ACSE) 2013-2015

Keravan Opisto osallistui aktiivisesti vapaa-aikapalveluiden koordinoimaan kaksivuotisessa ystävyyskuntien kehittämishankkeessa. Hanke oli osa EU:n rahoittamaa Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa.

Learning Town - Learning on Immigrant and Multicultural Education (LIME) 2011-2013

Keravan Opisto koordinoi kansainvälisen Grundtvig-oppimiskumppanuushankkeen. Hankkeessa tutustuttiin kahdeksan kumppanimaan ja -organisaation monikulttuuriseen toimintaan. 

Grundtvig Workshop: Finnish Way to Recycle Textiles 19.-26.5.2013

Kansainvälinen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO myönsi Keravan Opistolle EU-hanketukea toiseen kansainvälisen käsityöaiheisen työpajatapahtumaan.

Grundtvig Workshop: Recycling Textiles 16.-22.5.2011

Keravan Opisto järjesti EU-hanketuella kansainvälisen käsityöaiheisen työpajatapahtuman, jonka teemana oli tekstiilien kierrätys.

LEMON 2009-2011

Keravan Opisto toimi kumppanina kansainvälisessä EU-tuella toteutetussa hankkeessa. 

Päivitetty 30.05.2018 klo 13:38