Palvelut

Keravan Opisto on monipuolinen ja kehittyvä kansalaisopisto ja julkinen oppilaitos, joka järjestää laadukasta vapaan sivistystyön opetusta keravalaisille ja lähikuntien asukkaille.

Opisto tarjoaa eri ainealueiden kursseja, luentoja, avoimen korkeakoulun opintoja, tapahtumia sekä opintomatkoja. Kurssit on suunnattu pääasiassa aikuisille, mutta opisto tarjoaa kursseja myös lapsille ja nuorille.

Keravan Opisto on aktiivisesti mukana useissa paikallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa. Opisto tarjoaa myös yrityksille ja yhteisöille tilaus- ja henkilöstökoulutusta.

Opistoa ylläpitää Keravan kaupunki ja se on osa kaupungin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialaa. Keravan Opistossa työskentelee 7 päätoimista koko- tai osa-aikaista työntekijää sekä noin 200 tuntiopettajaa ja freelancer-kouluttajaa. Vuosittain Opisto järjestää yli 700 kurssia ja 11 000 oppituntia. 


Vuoden onnistuja -palkinto

Keravan kaupunginjohtaja Petri Härkönen myönsi Keravan Opistolle Vuoden onnistuja -palkinnon tiistaina 22. syyskuuta 2015. Keravan Opisto oli yksi kaupunginjohtajan palkitsemista tiimeistä, jotka ovat onnistuneet työssään erityisen hyvin. 

Kaupunginjohtaja perusteli opiston palkitsemista sillä, että opiston osallistujamäärä on viimeisten seitsemän vuoden aikana yli kaksinkertaistanut. Lyhytkurssien ja luentojen kehittäminen on monipuolistanut opintotarjontaa ja kasvattanut osallistujamäärää.

Keravan Opisto sai kiitosta myös toimintansa monipuolisuudesta ja näkyvyydestä. Opisto on erittäin hyvin esillä paikallismediassa ja verkossa.

Opiston talous on hoidettu hyvin, ja toiminnan kasvu on pystytty toteuttamaan ilman suuria kustannuksia.  Keravan Opisto on kehittynyt aikaansa seuraavaksi ja aina vain monipuolisemmaksi keskisuureksi kansalaisopistoksi.

Päivitetty 24.11.2020 klo 10:21