Aikuisten taiteen perusopetus

Keravan Opisto tarjoaa Aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteissa.

Syksystä 2019 otetaan käyttöön uusi Aikuisten taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. Opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 500 opetustuntia (ot). Yhteisisä opintoja on 300 ot ja teemaopintoja 200 ot. Opinnot on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

Aikuisten taiteen perusopetuksen OPETUSSUUNNITELMA_100419 vapaltk.pdf

Ilmoittautuminen opiskelijaksi valintaan

Opiskelijaksi valintaan ilmoittautuminen tapahtuu kevään aikana Keravan Opiston kurssinumerolla 110307. Ilmoittautuminen on auki kevätkaudella 1.1.-30.6.2019 ja syksyn ohjelmassa 22.8.2019 asti.

Ilmoittautumislinkki:

https://opistopalvelut.fi/kerava/course.php?l=fi&t=8640

Henkilökohtaiset haastattelut pidetään vk 35. Haastatteluaikasi ilmoitetaan vk 34 lopulla.

Syksyllä alkaviin opintoihin voi hakea jokainen, joka on kiinnostunut kehittämään kuvataideosaamistaan. Opiskelijat valitaan elokuussa kaikista hakijoista työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Esitettävät työnäytteet ovat vapaavalintaiset ja niitä toivotaan olevan 3-5 kpl. Mikäli työ on vaikeasti kuljetettava, myös valokuva riittää. Valinnassa huomioidaan henkilön yleinen kiinnostus kuvataiteisiin, omien taitojen ja ilmaisun kehittämiseen sekä sitoutuneisuus taideopintojen läpiviemiseen.

Lisätietoja antaa päätoiminen taideopettaja Teija Leppänen.


Aikuisten taiteen perusopetuksen päättötyönäyttelyt 

Kiinnekohtia - merkityksiä etsimässä
17.-29.4.2018
Galleria Alli, Paasikivenkatu 9, Kerava

Aija Iivanainen
Jutta Ikonen
Raija Koskinen
Tiina Kosunen
Tiina Lindholm
Jenni Luukkanen
Anne Malin
Else-Maj Mannerheimo
Satu Matikainen
Tanja Määttä
Annikka Niinikoski
Janne Pietiläinen
Päivi Sivonen
Outi Tirkkonen

Opiskelijat kertovat näyttelyteoksestaan. Linkki näyttelyluetteloon:

Kiintopisteitä - merkityksiä estimässä sähköinen versio.pdf

 

Katja Launonen
1.-14.4.2016
Café Intro, Paasikivenkatu 4, Kerava

 

Mirja Jaamalahti
5.-28.5.2015
Café Intro, Paasikivenkatu 4, Kerava

 

 

Päivitetty 24.04.2019 klo 15:31