Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

​Keravan Opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jossa toimitaan Keravan kaupungin henkilöstöön kohdistuvan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti niin, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimivat kaikkea toimintaa ohjaava tekijä. 

Keravan Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakiin (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, muutos 1329/2014), Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)) sekä Keravan kaupungin henkilöstöön kohdistuvaan yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmaan (Kaupunginhallitus 6.6.2016/169 §, Kaupunginvaltuusto 12.9.2016/59 §) sekä Kasvatus- ja opetustoimen esiopetuksen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien hyväksyminen päätökseen (Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.1.2017/9 §). 
Keravan kaupunki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää kaikessa toiminnassaan. Kaikki ihmiset ovat toisiinsa verrattuina samanarvoisia ominaisuuksistaan riippumatta. Tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tasa-arvoinen, kehittyvä, yhteistyökykyinen sekä hyvinvoiva työyhteisö. 
Keravan kaupungilla työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, sisällyttää ajatus tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta luontevasti kaikkeen toimintaan ja asettaa toimenpiteitä sen toteuttamiseksi.


Lisätietoa: Teija Leppänen-Happo, teija.leppanen-happo at kerava.fi


Päivitetty 14.12.2020 klo 12:36