Työllistä mut!

Työllistä mut! -hanke

Tavoitteet: 
 • Vahvistaa ja lisätä erityisesti heikon pohjakoulutuksen omaavien henkilöiden perustaitoja
 • Kehittää uusia tapoja, joilla löydetään ja saadaan koulutuksiin mukaan aikuisia, jotka hyötyvät perustaitojen vahvistamisesta
 • Kehittää ja käyttää uusia menetelmiä koulutusten toteuttamisessa


OPH:n avustus vapaan sivistystyön työllistymis ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen. 

 • Keski-Uudenmaan Opistojen yhteinen hanke.
 • Avustusta yhteensä 170 000 €
 • Yhteinen projektipäällikkö ja yhteisiä osa-aikaisia  työntekijöitä + opistojen omaa henkilöstöä
 • Lisätietoja: p. 040 315 3033, heidi.vesa@jarvenpaa.fi


Työllistä mut! Keravalla


Yhteistyö työllisyyspalvelujen kanssa (työllisyyden kuntakokeilu)
 • toimintamalli kohderyhmän tavoittamiseen ja perusvalmiuksia/työllistymisvalmiuksia tukevien koulutusten toteuttamiseen hankkeen jälkeen

Vuoden 2021 aikana yhteensä noin 24 osallistujaa 

 • jokaiselle laaditaan oma valmiuksien kehittämissuunnitelma: opintoja ryhmässä, ohjausta, työvalmennusta, valmiuksien kehittämistä työpaikoilla (ammattiohjaaja Keudasta)
 • koulutus 120 tuntia / 4 opintopistettä
 • tavoitteena on työllistyminen tai koulutuspaikan löytyminen

Päivitetty 12.02.2021 klo 15:35