Näe mut!

Näe mut! -hankkeessa (1.1. -31.12.2022) toteutetaan heikossa työmarkkinatilanteessa oleville aikuisille suunnattuja perustaitokoulutuksia Keski-Uudellamaalla. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa osallistujien perustaitoja ja työllistymismahdollisuuksia, ja niiden aikana harjoitellaan esimerkiksi digitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja suomen kieltä, työelämätaitoja ja työnhakua sekä arjen matematiikkaa. Kaikissa koulutuksissa on myös oma erityisteema/-painotus, minkä kautta taitoja harjoitellaan.

Keravan koulutus

Keravan opisto on hankkeessa mukana yhtenä toimijana ja toteuttaa 8 viikon koulutuskokonaisuuden 25.4.-17.6.2022 (Keravan lukio, Keskikatu 5). Erityisteemana koulutuksessa on vapaa-ajan ohjaus, hyvinvointi- ja vapaaehtoistyö.

Koulutuksen toteutus

Koulutuksen aikana suoritetaan 4-6 opintopistettä sivutoimisina opintoina (alle 25 h viikko). Ennen koulutuksen alkamista osallistujille laaditaan henkilökohtainen suunnitelma perustaitojen ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi. Koulutus toteutetaan pienryhmässä (max. 10 osallistujaa) ja opettajina toimivat opiston opetushenkilöstö.

Koulutusten toteutus on osallistava ja toiminnallinen. Osallistujien kanssa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön oppilaitoksiin, palveluihin, tapahtumiin ja kiinnostaviin paikkoihin. Koulutusten aikana pyritään toteuttamaan myös noin viikon pituinen työelämäjakso, jonka aikana osallistujat pääsevät tutustumaan heitä kiinnostaviin työtehtäviin.

Hankkeen työvalmentaja tukee osallistujia yksilöllisesti löytämään oman jatkopolun. Koulutus on osallistujille maksutonta, ja siitä saa todistuksen.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on heikko pohjakoulutus tai vaikeuksia päästä avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tai muiden oppimisen tai koulutukseen hakeutumisen haasteiden vuoksi. Huom. maahanmuuttajien osalta koulutukset on suunnattu kotoutumisajan ylittäneille henkilöille.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Keravan koulutukseen ti 19.4. mennessä. EDIT. Kurssi on täynnä /18.3.2022.

Työvalmentaja Leena Löppönen, 040 315 39 38, leena.lopponen@jarvenpaa.fi

 näemut_Esite_Keravan koulutus 25.4.pdf

Lisätiedot hankkeesta

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan matalan kynnyksen työllistymistä ja työmahdollisuuksia edistäviä koulutusmalleja aikuisille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja ohjausta. Hanketta hallinnoi Järvenpään opisto, hankekumppaneina Keravan opisto, Tuusulan opisto, Jokelan kansalaisopisto ja Step -koulutus

Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen 2021). Opintoseteliavustuksella rahoitetaan koulutuksia, joiden tarkoituksena on kehittää aikuisten perustaitoja työllistymisen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Lisätiedot: https://peda.net/id/e28643c273a


Päivitetty 18.03.2022 klo 10:37