Laatu- ja kehittämishanke 2020-2021

​OSAA! Osaamisperusteisuus ja arviointi opistojen toiminnassa
(jatkettu 31.3.2022 saakka)

Hanke on Opetushallituksen rahoittama, omavastuu 15 %.

Hankekumppanit: Keravan Opisto, Järvenpään Opisto, Tuusulan Opisto, Jokelan kansalaisopisto, STEP-koulutus.


Osaamisperusteisuus tukee vapaan sivistystyön oppilaitosten roolia jatkuvan oppimisen muotona ja tukijana. Haluamme kehittää toimintaamme niin, että voimme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden osaamisensa lisäämiseen ja osaamisen todentamiseen. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää opistojen toiminnan kehittämistä sekä kurssien/koulutusten suunnittelussa että niiden toteuttamisessa. Keski-Uudenmaan opistot haluavat olla vahvasti mukana kansallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa. 

Hankkeen kehittämistyöhön sisältyvän henkilöstökoulutuksen toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK (rahoitus erikseen OPH:n henkilöstökoulutuksen avustuksesta). Laatu- ja kehittämisavustus on myönnetty henkilöstökuluihin, joihin sisältyy mm. kehittämiskoulutukseen osallistuminen ja aineryhmittäiset työpajat. Yhteistoiminnallisten työpajojen koordinoinnista vastaa Keravan Opisto yhteistyössä hankekumppanien kanssa. 

Tavoite 1. Lisätään suunnittelijoiden ja opettajien ymmärrystä osaamisperusteisuudesta ja sen toteuttamisesta vapaassa sivistystyössä. Selvitetään opiskelijoiden toiveita ja tarpeita osaamisperusteisen kurssi- ja koulutustoiminnan järjestämisessä.

Tavoite 2. Laaditaan kursseihin ja koulutuksiin osaamisperusteisia kuvauksia.

Tavoite 3. Kehitetään opettajien arviointiosaamista, laaditaan arviointikriteeristö ja opettajien työtä tukeva ohjeistus, sekä perehdytään osaamismerkkeihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin osaamisen arvioinnissa ja todentamisessa.


Kehittämistyön aikataulu:

  • Orientaatio osaamisperusteisuuteen, syksy 2020
  • Ainekohtainen työskentely, kevät 2021
  • Osaamisperusteinen arviointi, syksy 2021
  • Hanketta jatkettu 30.3.2022 saakka 
Tuotokset:

https://peda.net/keravan-opisto/osaa-laatu-ja-kehittamishanke-2020-2021


Lisätietoa:

Anne Hosio-Paloposki, rehtori, Keravan Opisto
anne.hosio-paloposki(at)kerava.fi

Katri Liikonen, koulutussuunnittelija, Keravan Opisto
katri.liikonen(at)kerava.fi

Päivitetty 17.03.2022 klo 16:43