Kohti jatkuvia polkuja -henkilöstökoulutus

​Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa.

Hankekumppanit: Keravan Opisto / koordinaattori, Hyvinkään Opisto, Jokelan kansalaisopisto, Järvenpää Opisto, Nurmijärven Opisto, Mäntsälän Opisto, Tuusulan Opisto

Kansalaisopistot ovat jatkossa yhä tiiviimpi osa rakentuvaa jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmää. Keski-Uudenmaan kansalaisopistojen tehtävät laajentuvat tukemaan työikäisten osaamisen kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. työikäisten ohjausta ja neuvontaa osaamisen hankkimisessa, osaamisperusteisesti laadittujen kurssien ja koulutusten tarjontaa sekä työelämä- ja perusvalmiuksia kehittävän koulutustarjonnan suunnittelua.

#Kohti jatkuvia polkuja -henkilöstökoulutuksella vahvistetaan henkilöstön osaamista osaamisperusteisten opintopolkujen laadinnassa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä opiskelijan ohjauksessa. Opetushallitus tukee kehittämistoimintaa.

Tavoite 1. Henkilöstön osaamisperusteisuus-osaaminen syvenee

  • systemaattisia opintopolkuja laaditaan eri ainealueille
  • koulutukseen osallistuneille kehittyy valmius ohjata tuntiopettajia osaamisperusteisten opintopolkujen suunnittelussa koulutushankkeen jälkeen


Tavoite 2. Henkilöstö perehtyy osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

  • osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi tunnetaan
  • perehdytään osaamisen tunnistamisessa käytettäviin menetelmiin
  • opitaan tunnistamaan ja tunnustamaan osaamista käytännössä


Tavoite 3. Ohjausosaaminen kehittyy tukemaan opiskelijoiden ohjaustarpeita

  • opiskelijalle/opiskelua suunnittelevalle löydetään sopiva koulutusväylä ja hänet osataan ohjata ohjausverkoston palveluihin

Kehittämistyön aikataulu:

  • Osaamisperusteisten opintopolkujen laadinta, syksy 2021 – kevät 2022
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, kevät 2022
  • Opiskelijan ohjaus, syksy 2022
  • Päätösseminaari, syksy 2022

 
Lisätietoa: Anne Hosio-Paloposki, rehtori, Keravan Opisto
anne.hosio-paloposki(at)kerava.fi


Päivitetty 17.05.2022 klo 08:13