Aikuisten taiteen perusopetus

Keravan Opisto tarjoaa Aikuisten taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteissa.

Syksystä 2019 otetaan käyttöön uusi Aikuisten taiteen perusopetuksen kuvataiteen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin. 

Opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 500 opetustuntia (ot). Yhteisisä opintoja on 300 ot ja teemaopintoja 200 ot. Opinnot on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

OPETUSSUUNNITELMA_ aikuisten taiteen perusopetus _10.4.2019.pdf

Ilmoittautuminen opiskelijaksi valintaan

Opintoihin voi hakea jokainen, joka on kiinnostunut kehittämään kuvataideosaamistaan. 

Opiskelijat valitaan kaikista hakijoista työnäytteiden ja haastattelun perusteella. Esitettävät työnäytteet ovat vapaavalintaiset ja niitä toivotaan olevan 3-5 kpl. Mikäli työ on vaikeasti kuljetettava, myös valokuva riittää. Valinnassa huomioidaan henkilön yleinen kiinnostus kuvataiteisiin, omien taitojen ja ilmaisun kehittämiseen sekä sitoutuneisuus taideopintojen läpiviemiseen.

Lisätietoja antaa päätoiminen taideopettaja Teija Leppänen-Happo.

Ilmoittautudu mukaan valintaan.

Henkilökohtaiset haastattelut pidetään vk 35. Haastatteluaikasi ilmoitetaan vk 34 lopulla. 

Lukukauden hinta on 100 euroa.

Päivitetty 19.05.2022 klo 07:58