Työturvallisuus

​Työturvallisuuslakiin viitaten jokainen tuntiopettaja velvoitetaan perehtymään tarvitsemiinsa koneisiin, laitteisiin ja välineisiin. Opettajilla on velvollisuus kertoa ryhmälleen käyttämistään aineista ja tarvittavasta suojautumisesta ja työturvallisuudesta. Ensiaputarvikkeita löytyy opistolla tuntiopettajia varten toimistosta.

 

Kaikissa kiinteistöissä on oltava pelastuslainsäädännön mukaiset pelastussuunnitelmat. Opetusryhmien opettajien velvollisuus on hätätilanteissa esim. tulipalon sattuessa huolehtia siitä, että kaikki poistuvat eikä tiloihin jää ketään. Tuntilistan avulla tarkistetaan, että kaikki kokoontumiskerralla olleet ovat poistuneet tilasta. Opettajan tulee tietää poistumistiet ja informoida niistä ryhmänsä opiskelijoita. Hätäpoistumisteistä on luokissa kartat.

 

Tuntiopettajan tulee tutustua opetuspaikan turvaohjeisiin, joka löytyy kustakin opetuspisteestä. Selvitä opetuspaikan poistumistiet ja alkusammutuskaluston sijainti. Muista, että vaaratilanteessa opettajan tulee ottaa välittömästi ryhmänsä johtajuus.

 

Palokellojen soidessa:

 • Ohjeista opiskelijat poistumaan ensisijaista poistumisreittiä kokoontumispaikalle. (ulkona oleva turvallisuusohjeissa määritelty paikka)
 • Jos poistuminen ei ole turvallista, sulje ovi ja avaa verhot.
 • Ota mukaan kurssipäiväkirja ja kynä.
 • Sulje ovi ja tarkista, että kaikki opiskelijat ovat poistuneet myös luokkasi lähitiloista.
 • Varmista kokoontumispaikalla, että kaikki ryhmäsi opiskelijat ovat läsnä.

   

Hätäkuulutus:

 • Noudata saamiasi ohjeita.
 • Jos käsketään suojautumaan sisälle:
  • Sulje ovi ja sälekaihtimet.
  • Älä avaa ovea kenellekään.
  • Odota lisäohjeita.

 

Hätätilanne:

Hälytä apua ja ilmoita esimiehellesi: vastaava opettaja tai opiston rehtori (040 318 2055), kaupungin turvallisuuspäällikkö (0403182321).

 

Onnettomuus tai sairaskohtaus:

 

Ambulanssi, palokunta                      112

Poliisi                                                       112

Myrkytyskeskus                                     (09) 471977, varanumero (09) 4711

Terveyskeskus                                       (09) 2949 3244  (ensiapu 8-16)​

ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys Peijaksen sairaalassa  (09) 4711 

 

 

1. Selvitä, mitä on tapahtunut

2. Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet

3. Anna hätäensiapu: turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto

 

Tulipalon sattuessa:                             

 • Estä lisävahingon syntyminen. Pelasta vaarassa olevat. Varoita muita.
 • Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.
 • Rajoita paloa. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Vie pois herkästi syttyvät materiaalit
 • Älä käytä hissiä. Opasta palokunta paikalle. Suojaudu tarvittaessa.

 

Uhkaukset, huhut:

 • Kirjaa mahdollisimman tarkasti: Missä uhataan? Mitä uhataan?
 • Ilmoita esimiehellesi: vastaava opettaja tai opiston rehtori (040 318 2055), kaupungin turvallisuuspäällikkö   (0403182321). Älä levitä tietoa muille.

 

Tiedotus

 • Opiston osalta rehtori ja vastaavat opettajat huolehtivat tiedotuksesta

 

Tietoturvallisuus

 • HelleWi-tunnuksia ja muita opistoon liittyviä tunnuksia ja salasanoja tulee säilyttää huolella eikä niitä saa luovuttaa muille
 • Opettajat/koulutussopimuksen tehneet yrittäjät eivät saa pitää itsellään henkilörekistereitä opiston opiskelijoista lukuun ottamatta kuluvien kurssien tuntilistoja. Opiskelijoille ei voi markkinoida omia kurssejaan
 • Opiskelijoiden henkilö- ja yhteystietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille.


 

Päivitetty 22.06.2016 klo 09:39