Työturvallisuus

​Työturvallisuuslakiin viitaten jokainen tuntiopettaja velvoitetaan perehtymään tarvitsemiinsa koneisiin, laitteisiin ja välineisiin. Opettajilla on velvollisuus kertoa ryhmälleen käyttämistään aineista ja tarvittavasta suojautumisesta ja työturvallisuudesta. Ensiaputarvikkeita löytyy opistolta tuntiopettajia varten toimistosta.

Kaikissa kiinteistöissä on oltava pelastuslainsäädännön mukaiset pelastussuunnitelmat. Opetusryhmien opettajien velvollisuus on hätätilanteissa esim. tulipalon sattuessa huolehtia siitä, että kaikki poistuvat eikä tiloihin jää ketään. Osallistujalistan avulla tarkistetaan, että kaikki kokoontumiskerralla mukana olleet ovat poistuneet tilasta. Opettajan tulee tietää poistumistiet ja informoida niistä ryhmänsä opiskelijoita. Hätäpoistumisteistä on luokissa kartat.

Tuntiopettajan tulee tutustua opetuspaikan turvaohjeisiin, jotka löytyvät kustakin opetuspisteestä. Selvitä opetuspaikan poistumistiet ja alkusammutuskaluston sijainti. Muista, että vaaratilanteessa opettajan tulee ottaa välittömästi ryhmänsä johtajuus.

Palokellojen soidessa:

 • Ohjeista opiskelijat poistumaan ensisijaista poistumisreittiä kokoontumispaikalle. (Ulkona oleva turvallisuusohjeissa määritelty paikka.)
 • Ota mukaan kurssipäiväkirja ja kynä tai mobiililaite.
 • Sulje ovi ja tarkista, että kaikki opiskelijat ovat poistuneet myös luokkasi lähitiloista.
 • Varmista kokoontumispaikalla, että kaikki ryhmäsi opiskelijat ovat läsnä.
 • Jos poistuminen ei ole turvallista, sulje ovi ja avaa verhot. 

Hätäkuulutus:

Noudata saamiasi ohjeita. Jos käsketään suojautumaan sisälle:

 • Sulje ovi ja sälekaihtimet.
 • Älä avaa ovea kenellekään.
 • Odota lisäohjeita.

Hätätilanne:

Hälytä apua ja ilmoita esimiehellesi: vastaava opettaja tai opiston rehtori Anne Hosio-Paloposki p. 040 318 2898. Kaupungin turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio p. 040 318 2823. 

(Keravan kaupungin kiinteistössä ilmenneestä viasta voi tehdä ilmoituksen kiinteistöpalveluun virka-aikana, p. 040 318 2385 tai p. 040 318 2736. Kaupunkitekniikan vikapäivystysnumero virka-ajan ulkopuolella on 040 318 4140. Tähän numeroon vain kiireelliset, välittömiä toimenpiteitä tarvitsevat asiat.)

Onnettomuus tai sairaskohtaus:

Ambulanssi, palokunta                      112
Poliisi                                                       112
Myrkytyskeskus                                    0800 147111, (09) 471977
Terveyskeskus                                       (09) 2949 3456  (päivystys 8-16)​
Päivystysapu                                         116117

Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys Peijaksen sairaalassa. Soita ennen päivystykseen hakeutumista Päivystysapuun 116117.

 1. 1. Selvitä, mitä on tapahtunut.
 2. 2. Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet.
 3. 3. Anna hätäensiapu: turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto.

Tulipalon sattuessa:                             

 • Estä lisävahingon syntyminen. Pelasta vaarassa olevat. Varoita muita.
 • Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.
 • Rajoita paloa. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Vie pois herkästi syttyvät materiaalit.
 • Älä käytä hissiä. Opasta palokunta paikalle. Suojaudu tarvittaessa.

Uhkaukset, huhut:

 • Kirjaa mahdollisimman tarkasti: Missä uhataan? Mitä uhataan?
 • Ilmoita esimiehellesi: vastaava opettaja tai opiston rehtori (040 318 2898), kaupungin turvallisuuspäällikkö  (040 318 2823). Älä levitä tietoa muille.

Tiedotus

 • Opiston osalta rehtori ja päätoimiset opettajat huolehtivat tiedotuksesta.

Tietoturvallisuus

 • Hellewi-tunnuksia ja muita opistoon liittyviä tunnuksia ja salasanoja tulee säilyttää huolella eikä niitä saa luovuttaa muille.
 • Opettajat/koulutussopimuksen tehneet yrittäjät eivät saa pitää itsellään henkilörekistereitä opiston opiskelijoista lukuun ottamatta kuluvien kurssien tuntilistoja. Opiskelijoille ei voi markkinoida omia kurssejaan.
 • Opiskelijoiden henkilö- ja yhteystietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Päivitetty 06.08.2020 klo 10:32