Päiväkirja

Päiväkirja on virallinen asiakirja, jonka tiedot vahvistat omalla allekirjoituksellasi. Se on myös perusteena sovitun palkan maksamiselle sovitusta työajasta. Tuntilistapäiväkirja on kaksiosainen:

 1. 1. osassa on opiskelijoiden nimet ja läsnäolokirjaus

  2. osassa on opetuksen sisältö

  Päiväkirjan oikea ja huolellinen täyttäminen on tärkeää, koska opiskelijoille annettavien todistusten sisältö ja läsnäolotiedot perustuvat siinä oleviin tietoihin.

  Täytä päiväkirja paperilla, sähköisesti tai mobiilisti

  Tulosta päiväkirja tuntiopettajan Hellewistä (ks. ohje kohdassa HelleWi-kurssinhallintaohjelma). Halutessasi voit täyttää tuntilistan ja opetuspäiväkirjan myös sähköisesti Hellewissä, tai käyttää Hellewi -mobiilisovellusta.  

  Pidä päiväkirja ajan tasalla. Listaan merkitään läsnäolevat opiskelijat ja opintokerran sisältö jokaisella opetuskerralla. 

  Tuntiopettaja ei ota ilmoittautumisia vastaan. Mikäli opiskelijan nimeä ei löydy tuntilistasta, opettajan tulee ohjata opiskelija ilmoittautumaan toimistoon. Opiskelijan tulee myös ilmoittaa toimistoon, jos hän vaihtaa ryhmää. Opettajan poissaolo ja sijaisten käyttö esim. sairauden takia on aina merkittävä päiväkirjaan ja niistä on ilmoitettava etukäteen ainealueen vastuusuunnittelijalle/-opettajalle.

  ​Palauta päiväkirja toimistoon 

  Palauta päiväkirjan molemmat osat allekirjoitettuna toimistoon välittömästi (1 vk) työkauden viimeisen opintokerran jälkeen. Myös sähköinen päiväkirja pitää tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää Opiston toimistoon (arkistosääntö). Mobiilipäiväkirja tulostetaan sähköisen päiväkirjan kautta. Työkauden viimeinen palkka maksetaan päiväkirjan toteutuneiden tuntien mukaan. Jos et pääse itse tuomaan päiväkirjoja, palauta ne postitse osoitteella Keravan Opisto, PL 123, 04250 Kerava.


Päivitetty 06.08.2020 klo 09:19