Sairauslomat ja muut muutokset

Sairauslomat

Sairastumisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian oman ainealueen vastuusuunnittelijalle/-opettajalle. Jos et saa häntä kiinni, ota yhteys toimistoon.  

Toimistolla on käytössä ryhmätekstiviestipalvelu, jolla ilmoitetaan opiskelijoille peruutuksista ja muutoksista. Viesti tavoittaa kurssilaiset, jotka ovat antaneet matkapuhelinnumeronsa rekisteriimme. Mahdollisista korvaavista menettelyistä esim. lyhytkurssien kohdalla sovitaan ainealueen vastuusuunnittelijan/-opettajan kanssa.

Lääkärintodistus on toimitettava pyydettäessä ja aina yli kaksi päivää kestävistä sairauspoissaoloista. Sairasloma-ajan palkka maksetaan virkaehtosopimuksen ja työsopimuslain mukaisesti (kts. KVTES V luku 2 §, Työsopimuslaki 11 § Sairausajanpalkka). Laskuttavat huolehtivat itse sairausajan palkastaan.

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 ja 7 §:n mukaan.

Muut muutokset opintoryhmien kokoontumisissa

Kokoontumiskertojen siirtoja ja peruutuksia on vältettävä. Väistämättömistä tuntien muutoksista, siirroista ja peruutuksista on ilmoitett​ava etukäteen mahdollisimman hyvissä ajoin ainealueen vastuusuunittelijalle/-opettajalle sekä toimistoon. Näin tieto niistä voidaan mahdollisuuksien mukaan välittää ryhmän opiskelijoille sekä hoitaa mahdolliset peruutukset. Kaikista muutoksista on sovittava etukäteen päätoimisen opettajan kanssa.​

Päivitetty 06.08.2020 klo 10:06