Palkanmaksu ja laskutus

​Palkanmaksu

Toimita verokortti mahdollisimman pian työsuhteen alettua suoraan Sarastiaan (ent. Taitoa) tai muuten palkasta peritään 60% ennakkoveroa.

Lähetä verokortti skannattuna osoitteessa
https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/

--> asioi verkossa --> verokorttiasiat  --> siirry tunnistautumaan --> täytä lomake --> liitä verokortti. Huom. Työnantaja -kohtaan kirjoita Keravan kaupunki.

TAI

Sarastia Oy
Salon toimipiste, Keravan palkat,
Joensuunkatu 7 G, 24100 Salo

Tuntiopettajien palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti jälkikäteen seuraavan kuukauden 16. päivänä tai edellisenä pankkipäivänä opettajan henkilötietolomakkeessa ilmoittamalle tilille. Palkka maksetaan toteutuneiden tuntimäärien mukaan. Muutoksista esim. sairastumisesta on ilmoitettava viivytyksettä päätoimiselle/suunnittelijaopettajalle. Poissaolo ja sijaisten käyttö esim. sairauden takia on aina merkittävä myös päiväkirjaan. 

Yhtä peruuntunutta kurssikertaa ei korvata opiskelijoille pitkillä kursseilla. 

Viimeinen palkka maksetaan täytetyn ja allekirjoitetun tuntilistapäiväkirjan palauttamisen jälkeen. Tuntilistat tulee palauttaa toimistoon välittömästi (1 vk) kurssin päätyttyä. 

Palkkalaskelma toimitetaan sähköisenä omaan verkkopankkiin.  Palveluoperaattori on CGI. Pyydettäessä palkkalaskelma toimitetaan paperisena henkilön kotiosoitteeseen. Palkkalaskelmassa näkyy edellisen vuoden kertyneen ja kuluvan vuoden ansiot sekä kaikki sosiaalimaksut eriteltynä kumulatiivisesti. Verkkopankista löytyy myös palkkatodistus.   

Laskutus

Keravan kaupunki on siirtynyt pelkästään verkkolaskujen vastaanottoon 1.4.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki on luopunut kokonaan paperilaskujen käsittelystä.

Yrittäjä voi laskuttaa koulutuksen jälkeen tai sopimuksen mukaan sopimuksessa määritellyn työajan ja kertyneiden kulujen mukaan. Laskuun lisätään arvonlisävero verottajan voimassaolevan ohjeen mukaisesti. Palkkion maksun edellytyksenä on, että allekirjoitettu koulutussopimus on saapunut Opiston toimistoon. Uusi Yel-todistus tulee toimittaa kerran vuodessa Sarastiaan. https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/lomakkeet/yel-myel-todistuksen-toimittaminen-taitoaan/


VERKKOLASKUTUSOSOITE:

Keravan kaupunki/Vapari/Opisto
Verkkolaskuosoite: 003701274855108
Verkkolaskutusoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Viite laskulle: KP 4511

Maksuehto on 21 päivää netto hyväksytyn laskun päiväyksestä. Ei laskutus-, toimitus- yms. lisiä. Laskuun lisätään arvonlisävero verottajan voimassaolevan ohjeen mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huom! Em. laskutusosoite tulee näkyä aina laskulla laskuja lähettäessä. Mikäli laskulta ei löydy virallista laskutusosoitetta, ei laskua ole mahdollista käsitellä.

Jos toimittajalla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästään, laskun voi lähettää käyttäen maksutonta toimittajaportaalia: 

1.  Käyttäjätunnukset saa osoitteesta: 
asiakaspalvelu.sarastia.fi/lomakkeet/laskuportaalin-tukipyynto/ tai p. 020 6399 400 (Sarastia Oy, asiakaspalvelu). Toimittaja saa käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostiinsa. Mikäli toimittaja saa kuittausviestin tunnusten toimittamisesta, mutta tunnuksia ei ole tullut, kannattaa olla uudestaan yhteydessä Sarastian asiakaspalveluun.

2. Toimittajaportaali löytyy osoitteesta https://www.laskuhotelli.fi/portaali 

Ohjeet laskuttajalle: Toimittajaportaali pikaohje.pdf

Keravan kaupungin y-tunnus on 0127485-5.​

​​Laskuttava opettaja vastaa itse musiikin esitys- ja kopiointiluvista (Teosto, Gramex).​​

Jos yrittäjällä ei ole Yel-todistusta tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, lasku maksetaan palkanlaskennan kautta ja siitä vähennetään eläkemaksut. Tällöin lasku tulee toimittaa suoraan Opiston toimistoon. Jos yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tulee verokortti toimittaa Sarastiaan yllä olevan nettiosoitteen kautta. 

Päivitetty 02.10.2020 klo 10:01