Opintoryhmien koko

Opintoryhmien maksimiosallistujamäärä sovitaan päätoimisen opettajan tai suunnittelijan kanssa. Siihen vaikuttavat opetustilan koko sekä kurssin luonne.

Opintoryhmiin tarvittava opiskelijoiden minimi- ja maksimimäärä on merkitty tuntilistapäiväkirjaan ja opettajan työsopimukseen sekä kurssin tietoihin Hellewiin. 

Kurssi tai luento peruuntuu, jos noin viikkoa ennen sen alkamista ilmoittautuneita on alle minimimäärä. Päätoiminen opettaja tai suunnittelija ilmoittaa päätöksen tuntiopettajalle.

Jos opintoryhmän koko opiskelun alkaessa on minimimäärää pienempi tai ryhmän koko pienenee huomattavasti aloitustilanteesta, ota yhteyttä päätoimiseen opettajaan. Kurssin jatkamisesta päättää opiston rehtori.

Opettaja voi halutessaan antaa yhteystietonsa opiskelijoille, jotta he pystyvät ilmoittamaan mahdollisesta poissaolostaan suoraan opettajalle.

Päivitetty 12.06.2019 klo 13:56