Kurssiarviointi

Lain mukaan opetuksen arvioinnilla tuetaan vapaata sivistystyötä, sen kehittämistä ja toimintaa sekä parannetaan oppimisen edellytyksiä.

 

Lakisääteisen toiminnan lisäksi itsearviointi on tärkeä kehittämisen työväline koko opistolle. Kurssiarvioinnit auttavat opistoa toiminnan suunnittelussa. Tarvitsemme opiskelijoiden ja opettajien palautetta, jotta tiedämme mitä ja miten kurssien laatua ja sisältöä pitäisi muuttaa ja parantaa sekä saamme uusia opiskelutoiveita ja -tarpeita. Kurssiarvio auttaa myös opettajaa oman työn kehittämisessä.

 

Kurssipalautteet kerätään sähköisesti kurssin jälkeen. Opiskelijoille, jotka ovat täyttäneet itse tai antaneet toimistoon sähköpostiosoitteensa, lähetetään linkki arviointikyselyyn. Opettaja näkee palautteet HelleWistä.

 

Halutessaan opiskelija voi täyttää paperisen palautelomakkeen, jonka voi tulostaa tai pyytää opiston toimistosta. Lomakearviot voi korvata "arviointikeskustelulla", jonka tulokset kirjataan ylös.

 

Palautteen antamista varten opistolla on omat kurssiarviointilomakkeet opiskelijoille ja opettajille. Arvioinnista on hyvä kertoa jo ensimmäisellä kokoontumiskerralla kurssilaisille.

 

Arvioinnissa motivointi on tärkeää eli opiskelijoille on kerrottava arvioinnin merkitys. Arviointi on keskeinen osa opetus- ja oppimisprosessia. Ajan myötä arvioinnista hyötyvät kaikki: opiskelijat, opettajat, suunnittelijat ja opisto. Arviointi on opiston kehittämistyötä, jonka kautta kehitetään opetus- ja oppimisprosesseja sekä opiston tukipalveluita.

​ 

Päivitetty 12.06.2019 klo 14:47