Toiminta-ajatus, arvot ja visiot


Keravan Opiston perustehtävänä on tarjota laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista vapaan sivistystyön koulutusta sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. 

Keravan Opiston toimintaa ohjaavat arvot:

  • palveleva
  • yhteisöllinen
  • innovatiivinen
  • tasa-arvoinen

Keravan Opistolla on hyvä näkyvyys, ja opisto on tunnustettu toimija kaupungissamme. Opisto pyrkii jatkuvasti ja aktiivisesti ylläpitämään sekä parantamaan toimintansa laatua, profiilia ja markkina-asemaa. 


Keravan Opistossa huomioidaan kanta-asiakkaiden ohella myös erityisryhmät kuten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, työttömät sekä maahanmuuttajat. Opisto on aktiivisesti lisännyt miesopiskelijoiden lukumäärää ja jatkaa edelleen miehille suunnattujen kurssien tarjoamista ja kehittämistä. Opiston kehittämisohjelma tehdään aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 
Opistoon rekrytoidaan jatkuvasti uusia tuntiopettajia, kouluttajia ja luennoitsijoita toteuttamaan kasvavaa ja monipuolistuvaa opintotarjontaa. ​


Päivitetty 05.08.2020 klo 15:54