Toiminta-ajatus, arvot ja visiot

Keravan Opiston perustehtävänä on tarjota eri-ikäisille aikuisille laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista vapaan sivistystyön koulutusta sekä omaehtoisen oppimisen mahdollisuuksia.

Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:

 

  • palvelevuus
  • tasa-arvoisuus
  • kannustavuus
  • yhteisöllisyys
  • yksilön kehitystä tukeva

Keravan Opistolla on hyvä näkyvyys, ja opisto on tunnustettu toimija kaupungissamme. Opisto pyrkii jatkuvasti ja aktiivisesti ylläpitämään sekä parantamaan toimintansa laatua, profiilia ja markkina-asemaa. 


Keravan Opistossa huomioidaan kanta-asiakkaiden ohella myös erityisryhmät kuten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, työttömät sekä maahanmuuttajat. Opisto on aktiivisesti lisännyt miesopiskelijoiden lukumäärää ja jatkaa edelleen miehille suunnattujen kurssien tarjoamista ja kehittämistä. Opiston kehittämisohjelma tehdään aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 
Opistoon rekrytoidaan jatkuvasti uusia tuntiopettajia, kouluttajia ja luennoitsijoita toteuttamaan kasvavaa ja monipuolistuvaa opintotarjontaa. ​


Päivitetty 22.06.2016 klo 08:50