touko 06
Opiston onnistunut loikka etäopetukseen pandemia- aikana

Keravan Opisto tarjoaa ympäri vuoden runsaan valikoiman erilaisia kursseja kaiken ikäisille, niin mehiläisten hoidosta akvarellimaalaukseen kuin espanjan alkeista yin-joogaan. Moni kurssi siirtyi nopealla varoitusajalla verkko-opetukseen, kun korona vauhditti digiloikkaa vuosi sitten keväällä 2020. Myös tulevalle syksylle on suunnitteilla runsaasti etäkursseja, vaikka toiveena on tietysti päästä palaamaan lähiopetukseen.

Suurin harppaus etäopetukseen siirtymisessä Keravan Opistolla otettiin maaliskuussa 2020 hallinnon henkilöstön ja sen jälkeen kursseja opettavien tuntiopettajien toimesta. Opettajat haastettiin hallinnon tukemana miettimään, kuinka oman kurssin opetussisältö saataisiin toteutumaan ilman fyysistä lähiopetusta. Keväällä käynnissä olleista kursseista noin 60 % saatiinkin jatkettua etäopetuksena. Syksyllä korona mahdollisti kokoontumiset turvavälein ja turvavarustein marraskuuhun asti, jonka jälkeen kaikki opetus on tapahtunut jälleen etänä.

Kursseja tarvittaessa lennosta verkkoon

Epidemia-ajan rajoitukset ovat vaikuttaneet Opiston toiminnan suunnitteluun ja kurssien toteuttamiseen kuluneen vuoden aikana paljon.

- Kevään 2021 opetustarjontaan suunniteltiin aiempaa enemmän verkkokursseja ja kaikkien kurssien kohdalla mietittiin, voiko opetuksen tarvittaessa toteuttaa etäopetuksen keinoin. Rajoitusten vuoksi lähiopetusta ei ole ollut kuluvan kevään aikana ollenkaan, joten onneksi olemme voineet tarjota etäkursseja monipuolisesti. Korona-ajan epävarmuus jatkuu, ja valmistaudumme tulevaan syksyynkin huomioimalla etäopetusvaihtoehdon, toteaa rehtori Anne Hosio-Paloposki.

Vuoden aikana on osaaminen ja valmiudet digiopettamiseen parantuneet sekä välineiden hallintaan tullut varmuutta. Oppilaatkin olivat osaavampia. Opiston kyselyyn vastanneista suurin osa sanoi olevansa täysin samaa mieltä tai samaa mieltä siitä, että opetus onnistui etänä hyvin. Lisäksi yli 80 % vastaajista koki opettajilta tulleet kurssiohjeet selkeiksi.

- Vuodessa on tehty todella suuri harppaus. Opettajilla on ollut iso halu kehittyä ja oppia verkkoalustojen käyttöä. Ihan kaikkien kurssien siirto etäopetukseen ei tietysti silti onnistunut. Esimerkiksi monia kädentaitojen kursseja ei voi etänä opettaa, sillä niissä tarvitaan tietynlaisia välineitä – kaikilla ei ole esimerkiksi saumuria tai sirkkeliä kotonaan, kertoo Keravan Opiston suunnittelija-koordinaattori Leena Huovinen, joka on myös osaltaan tehnyt valtavan työn kurssien etäopetuksen suunnittelussa.

Etänä jopa saaristomerenkulkua

Verkkoon on siirretty sellaisiakin kursseja, joita ei ehkä ennen olisi kuvitellut etänä voitavan opettaa. Tällainen on esimerkiksi teorian ohella karttaharjoitteluun perustuva saaristomerenkulkukurssi.

- Kurssilta on tullut superhyvää palautetta. Oppilaat ovat olleet iloisia, että tämä kurssi on Keravan Opistolla toteutunut poikkeusaikoinakin, sillä veneet odottavat. Ihmiset haluavat tutkinnon ennen kesälomia, jotta saaristolaivurin opeista pääsee nauttimaan heti kesällä. Kurssin opettaja Jouko Nieminen on nähnyt paljon vaivaa ja opetellut tavat opettaa verkossa. Karttaharjoitteita helpottamaan olemme kuvanneet oppilaille videoita, Huovinen sanoo.

Taila Granlund opettaa Keravan opistolla digitaitokursseja ikäihmisille. Hän kertoo, että vaikka monet jäivät alussa etäopetukseen siirryttäessä kursseilta pois, ovat niille tulleet myös jääneet. Myönteistä palautetta kursseista on tullut paljon. Tailan kursseilla opiskellaan muun muassa sitä, miten tablettia ja puhelinta käytetään, miten niiden asetukset ja pankkisovellukset toimivat sekä miten sovelluksia ladataan. Suurin osa osallistujista on eläkeikäisiä, mutta myös monet muut kaipaavat apua digitaitojen kanssa.

- Etäopetus on minulle tuttua ja tavallista ennestään, mutta tämän kurssin kohdalla alkuun ajattelin, että se olisi hankalaa toteuttaa etänä. Pitäisi olla jotain digitaitoja, vaikka kurssilla opetetaan digitaitoja. Tosi hyvin on kuitenkin onnistunut, Granlund sanoo.

Vaikka kaipuu lähiopetukseen on läsnä, niin monet kurssilaiset ovat kokeneet etäopetuksen siinä mielessä hyvänä asiana, että poikkeusaikoinakin on mahdollisuus oppia turvallisesti uutta, kun kotoa ei tarvitse lähteä mihinkään. Lisäksi on mahdollisuus osallistua kursseille myös kauempaa. Yli 40 % Keravan Opiston kyselyyn vastanneista kertoi, että osallistuisi jatkossakin etäopetukseen nimenomaan siksi, että se säästää matkustusaikaa. Näin asian näkee myös Timo Räty, joka opiskeli tänä keväänä digitaalisen sukututkimuksen kurssilla.

Opettajan seikkaperäiset opetusmateriaalit ja selkeä osaaminen sekä pitkän linjan kokemus aiheesta ovat Rädyn kokemuksen mukaan tehneet kurssista onnistuneen myös verkossa. 

- Mielestäni kohtalaisen hyvin tämä teema sopii etäopetukseen, sillä pystyn yhtäaikaisesti zoomailemaan ja tutkimaan, kun opettaja selittää asioita. Kotona on myös isompi näyttö, jota luokassa ei ehkä olisi. Itse asian käsittelyyn toimii siis oikein hyvin. Etänä oltaessa ainoa miinuspuoli on, että yhteistä keskustelua ja pöhinää aiheen ympärillä ei ryhmän sisällä tapahdu samalla tavalla, kuin luokkatilassa, Räty pohtii.

Keravan Opiston tekemän kyselyn mukaan suurin osa kursseille osallistuneista koki, että etäopetuksen laatu on vastannut odotuksia ja opettajat ovat onnistuneet innostamaan myös verkossa. Ihmiset kuitenkin kertovat myös toivovansa pääsevänsä takaisin lähiopetukseen, sillä onhan kursseilla silloin ihan omanlaisensa tunnelma. Ymmärrettävää, sillä kukapa meistä ei jo kaipaisi ihmisten pariin.

---

Keravan Opisto on suunnitellut myös tulevalle syksylle uusia verkkokursseja. Ne, sekä kaikki muutkin kurssit ovat nähtävissä Keravan Opiston nettisivuilla kesäkuun lopulla. Vapaa-aika Keravalla-esite jaetaan keravalaisiin koteihin heinä-elokuun taitteessa.


Kirjoittaja: Annika Ryynänen / Keravan viestintä